Tureberg 26:80 – nytt LSS-boende i Tureberg

Pågående projekt

Nybyggnation av ett LSS-boende med lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Tillträde för Tureberg 26:80 beräknas till hösten 2024.

Vad händer nu?

Januari 2024
Tidplanen håller! Det är tätt tak på byggnaden.

Hösten 2023
Ett första spadtag!

Nu är bygget av LSS-boendet igång. Fors Måleri och Entreprenad AB vann upphandlingen och har erfarenhet av att bygga LSS-boenden. Utemiljön tar "Mark & Utemiljö" hand om.

Ordförande SKAB Hanna Clerkestam tog tillsammans med vård- och omsorgsnämndens ordförande Anna-Lena Johansson och Björn Astmarsson på Fors Måleri och Entreprenad AB det första spadtaget. 

Beställare
Vård- och omsorgskontoret.
Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften av boendet.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Bakgrund
Den 7 juni 2021 tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att överlåta två fastigheter från kommunen till Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. I uppdraget ligger också att påbörja planeringen för att bygga två nya LSS-boenden. De nya boendena ska vara klara för inflytt under 2025 respektive 2026.

I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan framgår behov av fler boenden för personer med funktionsnedsättning. På kommunstyrelsens sammanträde beslutades därför att Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB ska påbörja genomförandet av två boenden, det ena i Norrviken på fastigheten Nocken 7 och det andra i Tureberg på fastigheten Tureberg 26:80. 

I beslutet ingår också att fastigheterna överlåts från kommunen till SKAB. På det sättet kan det kommunala fastighetsbolaget som har ansvar för samhällsfastigheterna, ta helhetsansvar över byggprocessen.

SKAB genomför projektering och upphandling av samverkans entreprenad. Genomförandetiden för respektive boende beräknas vara ungefär två år och projekten genomförs efter varandra.

Vård- och omsorgskontoret kommer att upphandla driften för båda boendena.

Kontakta oss

Vi har spetskompetens inom ny-, om- och tillbyggnation och förvaltning av samhällsfastigheter. SKAB bidrar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. 

Åk till toppen