Bulleråtgärder - skolor och förskolor

Färdigställda förstudier och byggprojekt

Mätning av buller vid skolor och förskolor genomfördes under 2019. Därefter tas ett åtgärdsförslag fram, för prioritering.

Mätningen genomfördes på:

 • Runbacka skolor
 • Rösjöskolan och förskola
 • Linnés förskola
 • Sofielundskolans förskola
 • Bagarbyvägens förskola
 • Äpplets förskola Silverdal
 • Silverdalsskolan
 • Mikaelskolan
 • Solkatten förskola
 • Skattkistan förskola
 • Norrvikens skola

I Sollentuna finns en målsättning om att ljudnivån på förskolor och skolor inte får överstiga 55 dB ekvivalent ljudnivå när verksamheten pågår

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se