Edsberg – ny förskola: KLAX

Genomförda byggprojekt

Juni 2019 påbörjas bygget av en ny förskola på kvarteret Eliten 4 i Edsberg. Förskolan blev klar i december 2019, och verksamheten startade i januari 2020.

Bakgrund
På grund av mögelproblematik flyttades verksamheten till tillfälliga lokaler under byggnationstiden.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör
Moelven modulbygg AB

Invigning Eliten 4 KLAX Förskola 29 januari 2020