Edsbergsskolan - ny idrottshall

Genomförda byggprojekt

2018 färdigställdes den nya Edsbergshallen, en fullstor allroundhall om cirka 2000 kvadratmeter. Hallen slutbesiktades i oktober 2018 och i april 2019 var slutregleringen klar.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se