Edsbergsskolan - värme och ventilation

Genomförda byggprojekt

Arbete med värme- och ventilation genomförs 2019-2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se