Gärdesskolan

Genomförda byggprojekt

Gärdesskolan är nu klar och startar sin verksamhet i sina nya lokaler under sommaren 2020. Detsamma gäller för Mallas förskola. Invigning av de nya lokalerna skedde i september 2020.

Invigning
Gärdesskolan invigdes i september 2020. Läs mer om invigningen här.

Bakgrund
Sollentuna kommunfastigheter AB bygger nya Gärdesskolan och Mallas Förskola i Sollentuna. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn i tvåparallellig årskurs F-9. Personalstyrkan kommer uppgå till ca 100 personer. Den nya skolan ska bestå av tre tydliga volymer med olika innehåll och karaktär med en samlande sockelvåning. Mot söder kommer skolan utgöras av en trevåningsdel och mot norr en tvåvåningsdel med förskola i botten. Skolan kommer att ha tillagningskök integrerad i byggnaden. Skyddsrummet bevaras och renoveras enligt riktlinjer från MSB.
Entreprenaden utförs i samverkan mellan Sollentuna Kommunfastigheter AB och Erlandsson Bygg i Stockholm AB. Skolan blev klar sommaren 2020.

Slow-TV: Här kan du följa bygget via en webbkamera. 

Under byggtiden finns förskoleklass till årskurs 3 i paviljonger vid Häggviksskolan. Årskurs 7-9 är kvar i lokalerna i Rudbeckskolan. Här finns även årskurs 4-9.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör
Erlandsson Bygg i Stockholm AB