Helenelundsskolan etablering av paviljonger

Helenelundsskolan etablering av paviljonger med klassrum och rörelserum

Eriksberggskolans verksamhet kommer att samlokaliseras med Helenelundsskolan. Dessa två skolor kommer från läsåret 2020/2021 att ingå i samma organisation som en permanent lösning. Läs mer på Sollentuna kommuns hemsida

SKAB kommer under våren och sommaren 2020 att uppföra två huskroppar. Den ena huskroppen är klassrum i två plan. Den andra huskroppen består av ett  rörelserum i ett plan. Dessa placeras på Helenelundsskolans skolgård, på den befintliga qulanplanen.

Under sommaren kommer vi att bygga om parkeringen för att skapa ett bättre flöde vid hämtning och lämning. 

I samband med detta sker även en viss upprustning av skolgården.

Tidplan

Byggandet kommer att ske i etapper under våren och sommaren 2020, och beräknas klart till augusti 2020. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se