LSS-boende Remonten – tillbyggnad

Planerad förstudie

Utredning pågår gällande fyra till sex nya lägenheter på befintlig tomt.

Beställare
AB SOLOM 

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se