Markåterställning Fågelsångsparken

Genomförda projekt

Markrivning och markåterställningen utförs av SKAB. Det innebär att sådant som fanns i marken när Töjnaskolan låg i Fågelsångsparken, t ex rör, ledningar och asfalt tas bort. Även några träd som nått sin livslängd kommer att tas ner och under hösten ersättas. SKAB lämnar över till kommunen efter sommaren 2021, då kommer marken vara ca 30 cm under slutgiltig nivå.

Läs mer om Sollentuna kommuns planer för att färdigställa Fågelsångsparken här. 

Tidplan
SKAB:s arbete påbörjades under maj 2021, och blev klart och övelämnades till Sollentuna kommun i augusti 2021. 

Beställare
Sollentuna kommun

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se