Rudbeckskolan, om- och tillbyggnation matsal

Genomförda byggprojekt

Matsalen byggs ut för att ge plats till fler gymnasieelever. Om- och tillbyggnation av nuvarande matsal och storkök blev klar till skolstart höstterminen 2019. Utbyggnad av matsalen blev klar till vårterminen 2020.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör
Entreprenör om- och tillbyggnad matsal/storkök: Peab Byggservice AB