Runbacka skolor, renovering

Planerade och pågående byggprojekt

Under 2021-2022 renoveras ytskikten i två etapper med: nytt golv, målning av väggar, montering nytt undertak och ny inredning i pentryn. Även belysningen moderniserades under 2020 och brandåtgärder har genomförts.

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se 

Entreprenör
Frank Projektpartner AB