Silverdalsskolan– ventilation och brandskydd

Planerade och pågående byggprojekt

Skolans ventilation är underdimensionerad i förhållande till antal personer som vistas i lokalerna. Ventilationsarbetet startade november 2018 och blev klart hösten 2019.

Fönstren saknade solavskärmning. Installation av avskärmning skedde under maj – augusti 2019. Uppdatering av brandskyddet blev klart augusti 2019.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se