Skinnaråsens IP ny konstgräsplan

Planerade och pågående byggprojekt

Skinnaråsens IP ska byta ut den befintliga konstgräsplanen och få nytt konstgräs.

 

Tidplan
Arbetet påbörjades under oktober/november 2020, och blev klart i december 2020. 

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenörer
SH Bygg - Markarbete
Unisport - Konstgräsmatta