Södra Sollentuna ny 11-manna konstgräsplan

Förstudie och kommande projekt

Plats för fotbollsplan i södra Sollentuna utreds vidare. Sökandet efter en lämplig plats för en fotbollsplan för 11-mannaspel i södra Sollentuna fortsätter. Just nu ligger frågan hos kommunledningskontoret som fortsätter utreda vilket som är det bästa läget.

2019 antogs en förstudie som beställts av kultur- och fritidskontoret kring läge för en fotbollsplan i södra Sollentuna.

I den förstudie som gjorts har flera olika platser för lämplig lokalisering kring Silverdal och Tegelhagen prövats. Den senaste platsen som prövats är öster om Tegelhagsvägen där tidigare en förskola legat.  

När en fördjupad översyn är klar kan ärendet behandlas för politiskt beslut i samband med andra budget och investeringsbeslut som tas i november 2020.

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se