Sollentunavallen anpassning/renovering personalytor

Genomförda och färdigställda byggprojekt

Sollentunavallen: anpassning/renovering personalytor

  

Tidplan
Arbetet påbörjades under 2020, och blev klart under tidig höst 2021. 

Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se