Tennishall - Edsbergs sportfält

Planerade och pågående byggprojekt

En ny tennishall planeras att byggas på Edsbergs sportfält. Den kommer, som den nuvarande, att rymma fyra banor, reception, café och omklädningsrum.

Mer information

https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-bygga-bo--miljo/utbyggnad-av-kommunal-service-i-vasjon-skjuts-fram/


Beställare
Kultur- och fritidskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se