Turebergshuset - totalrenovering

Planerade och pågående byggprojekt

Projekteringen startade under sommaren 2020. Projektering, planering och rivning under hösten 2020 samt vinter/våren 2021, återuppbyggnad under 2021-2022. Beräknad återflytt under hösten 2022.

Turebergshuset kommunhuset 

Sollentunas kommunhus – Turebergshuset – har stora renoveringsbehov, som till exempel ventilation, avlopp och hissar. Lokalerna blir hyresgästanpassade och får en flexibel utformning.

Du hittar utförlig information om totalrenoveringen av Turebergshuset här. 

Beställare
SKAB och Sollentuna kommun.

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se