Väsjöskolan och idrottshall

Förstudie och kommande projekt

Förstudien har påbörjats för att utreda möjligheter att bygga skolan i två etapper. Därefter tas beslut om när inflyttning kan ske.

Mer information

https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-bygga-bo--miljo/utbyggnad-av-kommunal-service-i-vasjon-skjuts-fram/

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter, info@skab.se