Linnés förskola - totalrenovering av norra gården

Linnés förskola - totalrenovering av norra gården

Linnés förskola - totalrenoverad och tillgänglighetsanpassad lek- och grönmiljö på den norra sidan av gården.

Det är den norra delen av gården som fått en upprustning, som har skett i nära samarbete med förskolan. Nu finns ny lekutrustning på plats tillsammans med nytt fallunderlag i miljövänligt flis. Rutschkanan är renoverad, en ny klätterlek, och en ny gungställning tillför ytterligare till gården. 

Beställare
Utbildningskontoret

Kontakt
Upplysningar om detta projekt kan lämnas av:
Sollentuna Kommunfastigheter AB, info@skab.se

Entreprenör