Fastighetsförvaltare för din fastighet

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö
Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Vi på SKAB är flera personer med olika kompetenser som arbetar med din fastighet. Din kundansvarige fastighetsförvaltare är din huvudkontaktperson som du alltid kan kontakta när du har frågor.

Kundansvarig fastighetsförvaltare
Kundansvarig fastighetsförvaltare är den huvudsakliga kontaktpersonen hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi samt det övergripande ansvaret för fastigheten.  Det är till denna person du främst ska vända dig om du har frågor gällande din lokal eller fastigheten du hyr lokal i.
Anders Cronzell
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 216 34

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare är ansvarig för planering av fastighetens underhåll, myndighetsbesiktningar och andra tekniska fastighetsfrågor såsom exempelvis energi och ventilation.

Mats Näve
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 219 27

Säkerhetssamordnare brand
Rollen som säkerhetssamordnare brand är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun , men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande brand (SBA-arbete, släckutrustning, brandlarmssystem m.m.)

Jimmy Wikström Loley
fornamn.efternamn@skab.se

Säkerhetssamordnare lås och larm
Rollen som säkerhetssamordnare lås och larm är en stödfunktion internt både till kundförvaltare, tekniska förvaltare, projektledning samt andra kontor och enheter inom Sollentuna kommun, men har även en stödjande och rådgivande funktion gentemot våra hyresgäster i frågor gällande lås och larm.

Jonas Adling

fornamn.efternamn@skab.se

Teknisk förvaltare energi och installationer
Teknisk samordnare har det övergripande ansvaret för vilka installationer vi ska ha i fastigheterna för att få bästa möjliga driftekonomi, dvs. energieffektiva installationer med bra driftsäkerhet och god leverans av exempelvis värme och ventilation till verksamheten i byggnaden.
Robin Renman
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 211 56

Markförvaltare
Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.
Niklas Eriksson
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 218 33

Städcontroller

Städcontrollern ansvarar för att de typer av ärenden som omfattas av städavtalet, exempelvis felanmälan som inkommer via kommunens funktionsbrevlåda för lokalvård.

Helena Gull

fornamn.efternamn@skab.se