Fastighetsförvaltare - Team 3

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö
Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Felanmälan via hyresgästportalen kan göras av hyresgästrepresentanter. Vid frågor kontakta din fastighetsförvaltare via Sollentuna kommuns kontaktcenter: 08- 579 210 00.

Kundansvarig fastighetsförvaltare

Kundansvarig fastighetsförvaltare är din huvudsakliga kontaktperson hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi.

Helene Akander
helene.akander@skab.se
08-579 212 86

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare är den som är ansvarig för fastighetens underhåll, drift och andra tekniska fastighetsfrågor.

Robert Bodeäng har slutat, och ersätts tillsvidare av Driftcontroller Maarit Ekola.
maarit.ekola@skab.se
08-579 210 49

Markförvaltare

Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.

Niklas Eriksson
niklas.eriksson@skab.se
08-579 218 33