Fastighetsförvaltare för din fastighet

Felanmälan – drift, underhåll och utemiljö
Upptäcker du till exempel en vattenläcka, brand eller problem med avlopp ska du alltid göra en felanmälan. Felanmälan ska göras via hyresgästportalen i första hand. Där får du snabb återkoppling och du kan följa dina ärenden. Ring om ärendet är akut.

Vi på SKAB är flera personer med olika kompetenser som arbetar med din fastighet. Din kundansvarige fastighetsförvaltare är din huvudkontaktperson som du alltid kan kontakta när du har frågor. 

Kundansvarig fastighetsförvaltare

Kundansvarig fastighetsförvaltare är din huvudsakliga kontaktperson hos fastighetsägaren. Kundansvarig har bland annat ansvar för hyresavtal, hyresgästfrågor och ekonomi.
Helene Akander
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 212 86

Teknisk förvaltare
Teknisk förvaltare är ansvarig för fastighetens underhåll och andra tekniska fastighetsfrågor.
Mats Näve
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 219 27

Teknisk förvaltare brandskyddsansvarig
Ansvaret för fastighetens brandskydd är centraliserat hos en teknisk förvaltare som arbetar brett med alla fastigheter:
Christer Henstad
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 232 95

Teknisk förvaltare energi och installationer
Ansvaret för fastighetens energifrågor är centraliserat hos en teknisk förvaltare, vilken även kommer att förstärkas med ansvar för ventilation- och värmefrågor.
Robin Renman
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 211 56

Driftcontroller
Ansvaret för uppföljning av Caverions drift och felanmälan är centraliserat hos vår driftcontroller.
Maarit Ekola
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 210 49

Markförvaltare
Markförvaltare är ansvarig för utemiljön så som trädgårdsskötsel, lekplatser och snöröjning.
Niklas Eriksson
fornamn.efternamn@skab.se
08-579 218 33