Energisparartips - som verksamhet gör du skillnad!

Släck – och höj din röst för planeten! Den 27 mars är det Earth Hour. Då släcker miljoner deltagare i världen ljuset som en symbolhandling för klimatet. SKAB, Sollentuna kommun, SEOM, SOLOM och Sollentunahem stöttar Earth Hour och uppmanar alla att hjälpa till.

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars – Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. 

Vi frågar SKAB:s tekniska förvaltare om tips på energisparande åtgärder, och vad SKAB bidrar med för att minska energiförbrukningen!

Vad innebär det att SKAB ska bidra till ökad energieffektivitet?

– Kortfattat innebär vårt arbete att på ett så hållbart och effektivt sätt som möjligt se till att vi levererar ändamålsenliga lokaler. Effektivt i den här bemärkelsen innebär så energieffektivt som möjligt. Helt enkelt, en bra innemiljö, levererad på ett energieffektivt sätt. Hållbarhet är ett av de fyra övergripande målen som SKAB strävar mot. En viktig målsättning som är en långsiktig process och bygger på ständiga förbättringar.

Berätta om ett projekt som bidragit till energieffektiviseringar?

– På Runbackaskolan har vi mellan 2014 och 2019 utfört flera olika åtgärder. Skolan har konverterats från elpannor till fjärrvärme, ventilationen har fått nya aggregat och nya don. Både värme- och ventilationssystem har fått ny styrning. Dessutom har all belysning bytts ut. Dessa åtgärder har lett till att energianvändningen minskat med 52 procent! Samtidigt har skolan fått ett bättre inneklimat.

Vad är era bästa tips till SKAB:s kunder för att ytterligare förbättra energieffektiviseringarna?

– Som verksamhet kan man göra stor skillnad med relativt små åtgärder:

  • Stäng vattenkranen medan du tvålar in händerna.
  • Håll ytterdörrar och fönster stängda vintertid i så stor utsträckning som möjligt.
  • Slå av belysningen i outnyttjade utrymmen.
  • Slå av belysningen så den inte är på under natten.
  • Slå av datorer och skärmar så dessa inte är på efter arbetstid.

Läs mer om WWF:s fina arbete med Earth Hour här.

Läs mer om SKAB:s projekt som bidrar till ökad hållbarhet i kommunen här.