3D-skanning av Edsbergs Slott

Visualisering av 3D-skanning Edsbergs Slott

2020-10-28

Sollentuna kommunfastigheter AB har i uppdrag att förvalta och utveckla Kulturfastigheterna i Sollentuna, för att säkerställa en mycket viktig del i kulturarvet i kommunen. 

Det är ett uppdrag som vi arbetar systematiskt för att säkerställa. En viktig del i detta är att kartlägga, statusbesikta och på sikt renovera de kulturfastigheter som kommunen äger. Målet är att bevara kommunens kulturarv genom att ta fram regler kring brandskydd, drift-, skötsel- och ordningsregler.

Konditionsutredningar av Edsbergs slott och byggnaderna runt Stallbacken

Det har genomförts övergripande konditionsutredningar av flertalet byggnader runt Edsbergs slott och byggnaderna på Stallbacken. Underlaget som tas fram nu är grunden för både de mest akuta åtgärderna som måste till för att kunna bevara byggnaderna, samt en långsiktig underhållsplan. Utveckling av fastigheterna görs i den mån det går i samband med underhållsarbeten. Exempel är översyn av enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet, och myndighetskrav så som t.ex. brandsäkerhet, el, ventilation.

Visualisering i 3D

I samband med utredningar för Edsbergs slott har ritningarna setts över, och en 3D-visualisering har tagits fram. Behov fanns av en korrekt geometrisk digital ritning, inför ROT-projekt framöver.

- ”Dessa digitala 3D-ritningar har tagits fram med hjälp av Laserskanning och fotografier. Resultatet är en modellering av såväl byggnad som utomhusmiljö, en korrekt digital relationsmodell, som ger full tillgång till byggnadsinformationen” berättar Johannes Lindqvist, Kundansvarig fastighetsförvaltare på Kulturfastighetsavdelningen på SKAB, som varit ansvarig för detta projekt.

- ”Vi är glada för att vi har fått detta på plats, då visualiseringen underlättar mycket i kommunikationen med våra intressenter. Här möter historien framtiden, kan man säga” förklarar Susanna Arbro, Kulturfastighetschef på Sollentuna kommunfastigheter AB.

Här kan du se 3D-skanning Edsbergs Slott 

Leverantör: Service Works Global, swg.com

Läs mer om SKAB:s arbete med Kulturfastigheterna i Sollentuna här.