Är du den nya aktören och hyresgästen till Logen på Stallbacken, Edsvik i Sollentuna?

Edsvik är Sollentuna kommuns största kulturella mötesplats för både kommunens invånare och besökare utifrån. Med sin vackra park vid vattnet och fina byggnader i området är det en mycket omtyckt plats. På Stallbacken finner du en restaurang, ett ljusstöperi och en konstutställning. Byggnaderna på Stallbacken har höga arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden. Under våren 2020 tog Sollentuna kommunfullmäktige ett beslut om en långsiktig plan för Edsvik och det är Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) som har uppdraget att förvalta och utveckla kulturfastigheterna i Sollentuna.

Vision Edsvik är en levande park med variation av utbud och aktiviteter där Edsvik är regionens främsta mötesplats för inspiration, kreativitet, upplevelser och entreprenörskap. En tillgänglig mötesplats året runt med upplevelser för alla sinnen. Ett besöksmål med en bred mix av aktörer i parkens vackra byggnader där verksamheten är öppet för allmänheten och där samarbetet mellan aktörerna gemensamt bidrar till utvecklingen av området.

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) söker nu en aktör och hyresgäst till lokal Logen på Stallbacken, Edsvik. Från och med 21 september till och med den 12 oktober kan du lämna in ditt idéförslag på vilken verksamhet du vill etablera och driva i Logen.

Om lokalen

Kartbild över Stallbacken. Logen är markerad.

Planritning vång 1

Planritning våning 2

Logen ligger på Stallbacken, omgiven av kulturhistoriska byggnader. Adressen är Landsnoravägen 42, Sollentuna.  Lokalen är 1161m², har tre stycken WC, en stycken RWC samt ett pentry. I lokalen finns det fjärrvärme, FTX-ventilation, fiberanslutning och hiss.

Besöksparkering finns i anslutning till lokalen.

Hyran är 1 300kr/m²/år ex moms kallhyra, sedan tillkommer tillägg för el, VA, värme och sophämtning.

Tillträde är efter överenskommelse, dock tidigast 1 januari 2024. Hyresperioden är förhandlingsbar och eventuella lokalanpassningar bekostas av hyresgäst men genomförs av SKAB. Inre möblering etc. sker av hyresgäst.

Läs mer på Landsnoravägen 42, Edsvik Sollentuna. Ledig lokal - objektvision.se

Hur skickar du in ditt idéförslag och hur ska det se ut?

Vi ser framemot att få ta del av ditt idéförslag som innehåller max 10 sidor i format PPT eller PDF. Det bör vara kortfattade texter, bilder, skisser, ekonomisk analys samt referensmaterial för den verksamhet du vill etablera och driva i Logen. Välkommen att skicka ditt idéförslag till info@skab.se senast 12 oktober 2023.

Vad händer efter att du skickat in ditt förslag?

Inkommande idéförslag prövas mot visionen för Edsvik samt för lämplighet av verksamheten i lokalen och på platsen. Efter den 12 oktober väljer SKAB ut det eller de idéförslag som bolaget önskar gå vidare med. SKAB har fri prövningsrätt av inkomna idéförslag då uthyrning av lokal inte faller inom ramen för LOU (2007:1091), Lag om offentlig upphandling.