Åtgärder för att stötta Sollentunas företagare

24 mars 2020

Åtgärder för att stötta Sollentunas företagare

Turebergshuset Sollentuna

Företagare i Sollentuna är en grupp som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen där effekterna kan vara inkomstbortfall och uteblivna kunder. Sollentuna kommun har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta kommunens företagare.

- ”Vi lever i omtumlande tider där vi från SKAB tillsammans med hela kommunkoncernen vill göra allt vi kan för att underlätta för dem vi har förmånen att samarbeta med. Inte minst de hyresgäster som hyr in sig i våra fastigheter. Jag är glad för det breda anslaget i dessa åtgärder från koncernen och glad för att SKAB är en aktiv del av detta arbete” säger Thomas Ardenfors (M) Styrelseordförande Sollentuna kommunfastigheter AB. 

Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

  • Företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
  • De som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad.

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till SKAB via info@skab.se 

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande ytterligare åtgärder:

  • Sollentuna kommun uppmanar privata fastighetsägare som har lokalhyresgäster att se över vilka insatser som kan göras för att underlätta betalning av hyror under en övergångsperiod. 
  • Endast akuta tillsynsbesök genomförs för inom miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak. Övriga besök skjuts på framtiden.
  • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för bygglov och för tillsyn gällande miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak.

  • Avgifter för markupplåtelse gällande uteserveringar och tillfällig handel tas tillfälligt bort.

  • Skapa möjlighet för att omgående öppna upp för uteserveringar. 

  • Avgifter för tillsyn inom alkoholservering och tobak betalas när det akuta läget är över.

  • Nya fakturor som kommer in till kommunen har en betaltid om sju dagar.

  • Sollentuna Energi & Miljö ser över sina rutiner för anstånd med betalning.  

Har du som företagare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter på 08-579 210 00 eller till kontaktcenter-foretag@sollentuna.se

- Många lokala företag är i ett pressat läge på grund av coronasmittan. Från kommunens sida ska vi göra allt vi kan för att stötta det lokala näringslivet. Nu handlar det om att skapa framtidstro och rätt förutsättningar så att företagen finns kvar efter krisen. Det åstadkommer vi bland annat med förlängda tidsfrister och anstånd med vissa betalningar, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Det här paketet innefattar en rad åtgärder från kommunkoncernen för att underlätta för Sollentunas företagare, som vi alla vill ska klara sig igenom krisen som pågår. Det är samtidigt glädjande att se hur många företagare hittar på kreativa lösningar för att nå ut till kunder, som matbutiker som levererar hem till kunder, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

- Vi ska inte vara rädda för varandra, men rädda om varandra. Jag blir imponerad av att många sollentunabor nu gör frivilliga insatser för att underlätta krisens effekter. Det är fantastiskt. Även om vi tvingats dra ner på vissa verksamheter också inom kultur och fritid vill jag uppmuntra enskilda och föreningar att nyttja kommunens utomhusverksamheter som löpspår och utegym, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

- Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar just nu. Vi värnar om småföretagen, det är de som skapar arbetstillfällen i Sollentuna. Vi jobbar hårt för att vidta alla möjliga åtgärder som kan hjälpa oss alla i Sollentuna genom krisen, säger Jonas Riedel (C), kommunalråd.

Kontakt Sollentuna kommun:

Henrik Thunes (M)

Kommunstyrelsens ordförande

henrik.thunes@sollentuna.se

08-579 220 15

 

Per Törnvall

Kommundirektör

per.tornvall@sollentuna.se

08-579 220 55

https://www.sollentuna.se/nyheter--press/nyhet-kommun--politik/atgarder-for-att-stotta-sollentunas-foretagare/