Minskad energiförbrukning

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING I SOLLENTUNA

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) och Sollentuna kommun har under pandemin påbörjat ett omfattande optimeringsarbete med förhoppningen att sänka energiförbrukningen i fastigheterna. Detta arbete visar sig nu ha gett bra resultat. Vi har ett stort fastighetsbestånd och förutsättningarna påverkas konstant av såväl klimat som projekt i fastigheterna. Ett konstant ifrågasättande av inställningar på befintliga värme- och ventilationssystem är en ett bra verktyg i det här fallet.

Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) och Sollentuna kommun har genom ett gediget arbete sänkt energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Mätningarna har skett med klimatkorrigering, vilket innebär att det går att jämföra år mot år och att det inte gör någon skillnad om det ena året varit kallare än det andra. En kall januari förbrukar rimligen mera värme än en mild januari, klimatkorrigeringen kompenserar då för detta och ger en rättvisare bild av förbrukningen. Vi har ett stort fastighetsbestånd och förutsättningarna förändras hela tiden både externt i form av årstider, temperaturskillnader med mera, men även inuti fastigheterna i form av ombyggnationer och projekt.

Resultat av optimeringsarbetet första kvartalet:

Förändring under januari-april, åren 2021-2022

  • Kommunstyrelsens ägda fastigheter, som SKAB förvaltar: -15,3 %
  • SKAB:s ägda fastigheter: -11,3%

Tillsammans motsvarar minskningen ca 3,2 miljoner kWh.

 

Ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB Thomas Ardenfors, kommenterar sänkningen:

  • SKAB arbetar metodiskt med att hålla nere kostnaderna för våra hyresgäster. Att vi nu kan visa på en omfattande sänkning av våra energikostnader är en mycket glädjande nyhet. Nu fortsätter vi detta arbete och alla andra pågående insatser för att fortsätta att kunna leverera verksamhetsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun och våra externa hyresgäster.

 

Teknisk förvaltare energi Sollentuna Kommunfastigheter AB, Robin Renman:

  • Optimerar man förutsättningarna så ger det resultat, detta gäller förstås även tekniken i fastigheter. Detta är dock inte på grund av utbyte av teknik och utrustning- detta är till absolut största delen optimering av befintliga system. Man ger systemen och de tekniska installationerna så bra förutsättningar som möjligt, helt enkelt. Om du har en bil så vill du kanske att den ska dricka så lite bränsle som möjligt, i synnerhet nu med höga bränslekostnader. Fastigheterna fungerar precis likadant.