Första spadtag för Edsbergsskolans skolgård

Ett första spadtag för Edsbergsskolan!

"Vi är glada för att få vara med i det viktiga, koncernövergripande arbetet med att utvecklas vackra Edsberg. Detta första spadtag är ett första steg i en process som skapar de bästa av förutsättningar för Edsberg, både på kort och på lång sikt." Ordförande SKAB, Thomas Ardenfors.

Ett första spadtag för Edsbergsskolans skolgård är genomfört!
Tack till alliansens gruppledare Henrik Thunes (M), Thomas Nyman (KD), Anna-Lena Johansson (L) och Jonas Riedel (C) som tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) och SKAB:s ordförande Thomas Ardenfors (M) ser till att elevrådets duktiga, engagerade ordförande Mira och hennes vänner får en ny, grön och inspirerande skolgård att hänga på. Särskolan får en egen anpassad utemiljö. Under hösten 2023 väntas skolgården vara klar. Den nya skolgården kommer att byggas kring Edsbergsskolan och ner mot Danderydsvägen. På den nya skolgården kommer det att finnas bland annat en helt ny basketplan, en plan med konstgräs, löparbanor, utegym mm. Den norra delen av skolgården utformas med en tydlig avgränsning mot Edsbergs torg. Rektor Johanna Mansnérus, har tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningens Sara Hultqvist varit viktiga spelare i att projektet blir av. Sh bygg, sten och anläggning AB kommer att utföra entreprenaden tillsammans med SKAB:s byggprojektledare Eva Ljung.