Förlängd hyresrabatt för lokalhyresgäster

Sollentuna kommuns fastighetsbolag erbjuder förlängd hyresrabatt för lokalhyresgäster

Sollentuna kommuns fastighetsbolag, SKAB och Sollentunahem, erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till sina lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av Corona pandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för april-juni 2021. Totalt har lokalhyresgästerna kunnat ansöka om hyresrabatt i ett år nu.

25 mars 2021

Hyresrabatterna ska underlätta för hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi, och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt.

–  SKAB gör tillsammans med Sollentunahem mycket konkreta insatser för att stödja det lokala näringslivet genom att bland annat erbjuda en hyresreducering till de företag som fått negativa effekter på sin omsättning under den pågående epidemien. Nu har vi beslutat att förlänga denna insats ytterligare, vilken jag vet välkomnas av de företag som hyr in sig i SKAB:s lokaler säger Thomas Ardenfors, ordförande för Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Så fungerar hyresreduceringen

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av Corona pandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds nu till och med juni 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni 2021.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan in.
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av Corona pandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i februari 2021 – jämfört med februari 2019. Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna. Om verksamheten inte var aktiv februari 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan. Behövs dock inte om blanketten har lämnats in i samband med en tidigare ansökan.
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).

Här finns ANSÖKAN för hyresrabatt för SKAB:s fastigheter (pdf-dokument)

Här finns ANSÖKAN för hyresrabatt för Sollentuna kommuns fastigheter (pdf-dokument)

Här finns Boverkets INTYGSBLANKETT (pdf-dokument) 

För ytterligare frågor

Lokalhyresgäster hos Sollentuna kommunfastigheter AB som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till info@skab.se