Fortsatt rabatt på hyror för företagare

Fortsatt rabatt på hyror för företagare

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till sina lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av Corona pandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för oktober-december 2020.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommunkoncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Det finns krav på hur mycket omsättningen skall ha påverkats, kreditupplysning kommer att tas och Boverkets intygsblankett ska lämnas in.

Så fungerar hyresreduceringen:

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds till och med december 2020. Sista ansökningsdag är 15 december 2020.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan in.
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av Corona pandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i september 2020 – jämfört med september 2019. Det ska styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna (länk till ansökan). Om verksamheten inte var aktiv september 2019 ska omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan.
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).

–  SKAB gör tillsammans med Sollentuna kommun och Sollentunahem mycket konkreta insatser för att stödja det lokala näringslivet genom att bland annat erbjuda en hyresreducering till de företag som fått negativa effekter på sin omsättning under den pågående epidemien. Nu har vi beslutat att förlänga denna insats ytterligare, vilken jag vet välkomnas av de företag som hyr in sig i SKAB:s lokaler säger Thomas Ardenfors, ordförande för SKAB.

Här finns ANSÖKAN för hyresrabatt SKAB (pdf-dokument)

Här finns Boverkets INTYGSBLANKETT (pdf-dokument) 

För ytterligare frågor:

Lokalhyresgäster hos Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentuna kommun som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till info@skab.se