Fortsatt rabatt på hyror för företagare

Fortsatt rabatt på hyror för företagare

Fortsatt rabatt på hyror för företagare

Sollentuna kommun, SKAB och Sollentunahem erbjuder fortsatt möjlighet till rabatt på hyra till våra lokalhyresgäster som påverkas ekonomiskt av coronapandemin. Hyresrabatterna förlängs och gäller nu även för juli-september 2020.

Hyresrabatterna ska underlätta för våra hyresgäster under en period, värna kommun-koncernens ekonomi och på sikt kunna behålla så många företagare som hyresgäster som möjligt. Nytt för den förlängda perioden är att det finns krav på hur mycket omsättningen skall ha påverkats, kreditupplysning kommer att tas och Boverkets intygsblankett skall lämnas in.

– Många näringsidkare i kommunen har haft det mycket tufft de senaste månaderna. När vi fattade beslut om hyresreducering gjorde vi det med vetskapen att detta ska kunna förlängas beroende på situationen i Sollentuna. Även om restriktionerna har lättats något upplever många företag fortsatt tuffa omständigheter och därför kommer hyresreduceringarna fortsätta framgent så att de företagare som behöver andrum får det säger Henrik Thunes (M), kommunens ordförande.  

Så här fungerar hyresreduceringen i Sollentuna kommun:

  • Hyresrabatter erbjuds för de företag som påverkas av coronapandemin inom branscherna sällanköpshandel, restaurang och hotell. Det kan även erbjudas företag inom andra branscher om det kan anses vara befogat.
  • Hyresrabatterna är tillfälliga och erbjuds till och med september 2020. Det går att ansöka om hyresrabatt i efterhand för tidigare månader. Sista ansökningsdag är 15 september 2020.
  • Lokalhyresgäster som beviljas rabatt får en nedsättning på 50 procent på den fasta delen av hyran.
  • Varje ansökan om hyresrabatt prövas enskilt. När ansökan granskas vägs eventuellt obetalda hyror innan april in.
  • För att kunna få hyresrabatt ska lokalhyresgästen visa att företagets ekonomi har försämrats till följd av coronapandemin och att omsättningen har gått ner med minst 30 procent i maj 2020 – jämfört med maj 2019.  Det skall styrkas genom att lämna dagskassor/månadsredovisningar för de aktuella månaderna. Om verksamheten inte var aktiv maj 2019 skall omsättningsnedgången visas på annat lämpligt sätt. Det är också viktigt att redogöra vilka åtgärder som gjorts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.
  • Det är viktigt att hyresgästerna fullgör sina ekonomiska åtaganden bland annat mot myndigheter vilket innebär att kreditupplysning/UC kommer tas på sökande.
  • Lokalhyresgäster ska fylla i Boverkets intygsblankett med SNI-koder etc och skicka in med ansökan.
  • Överenskommelse om hyresrabatt läggs som ett tillägg till hyresavtalet.
  • Om det blir ett statligt beslut om hyresrabatten kommer det innebära att kommunen kan söka stöd från Länsstyrelsen för att finansiera halva rabattbeloppet. Som en följd av det får hyresgästen en betalningsavisering av moms för det beviljade stödbeloppet (som då betraktas som en delbetalning).

–  SKAB gör tillsammans med Sollentuna kommun och Sollentunahem mycket konkreta insatser för att stödja det lokala näringslivet genom att bland annat erbjuda en hyresreducering till de företag som fått negativa effekter på sin omsättning under den pågående epidemien. Nu har vi beslutat att förlänga denna insats ytterligare, vilken jag vet välkomnas av de företag som hyr in sig i SKAB:s lokaler säger Thomas Ardenfors, ordförande för SKAB.

Här finns ANSÖKAN för hyresrabatt SKAB (pdf-dokument)

Här finns Boverkets INTYGSBLANKETT (pdf-dokument) 

För ytterligare frågor:

Lokalhyresgäster hos Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentuna kommun som vill ansöka om reducerad hyra hör av sig till info@skab.se