Invigning av Mallas förskola

Invigning av Mallas förskola

Nu är de nya lokalerna för Mallas förskola vid Gärdesskolan invigda. Mallas förskola är en kommunal verksamhet i Landsnora med plats för 100 barn. Med dessa moderna skolfastigheter tar Sollentuna kommun ännu ett steg mot att erbjuda Sveriges bästa skola.

25 september 2020

Idag möttes barnen på Mallas förskola av stora knippen ballonger i olika färger när de kom  på morgonen.  Den speciella stämningen höll i sig hela dagen och på eftermiddagen invigdes förskolans nya lokaler med bandklippning och tal av rektor Charlotte Ryhre, Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden och Thomas Ardenfors (M), ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Mallas förskola är en kommunal verksamhet med plats för cirka 100 barn och namnet kommer från Malla Silfverstolpe. Förskolan ligger i anslutning till Gärdesskolans nya lokaler i Landsnora. Här erbjuds varje barn ett lustfyllt lärande med trygghet och omsorg som grund under hela förskoletiden.

- I Sollentuna satsar vi på våra barn och elever. Att kunna erbjuda förskolor som lockar fram kreativitet och glädje är otroligt viktigt för vår pedagogik. Vi vill att barnen ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut om sina liv idag och om sin framtid imorgon. Att de får möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor är därför av största vikt. Det ställer stora krav både på våra fastigheter och vår personal. Att inviga Mallas förskola och att se alla lyckliga barn är en viktig milstolpe i vårt arbete med att skapa Sveriges bästa skola, säger Soley Aksöz Lithborn(M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden

Vi satsar på våra skolor!

I Sollentuna satsar vi på skolorna och under hösten 2020 har vi invigt nya lokaler för tre skolor och två förskolor. Med dessa moderna skolfastigheter tar vi ännu ett steg mot att erbjuda Sveriges bästa skola. En viktig fråga vid nybyggnationen har varit att anpassa lokalerna bättre för Sollentunas pedagogik.

Byggprojekten

Genom dessa nya, moderna skolbyggnader tar vi ännu ett steg mot att erbjuda Sveriges bästa skola. Skolorna byggs i ett samarbete mellan utbildningskontoret och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun.

-  SKAB:s uppgift är att bygga och förvalta samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun. Att vi under 2020 får förmånen att lämna över nycklarna till tre helt nybyggda skolor är unikt och något vi är stolta över. Det är vårt bidrag till utbildningsnämndens fantastiska arbete med att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor, säger Thomas Ardenfors(M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.