Långsiktig plan för Edsvik

Långsiktig plan för Edsvik

Under torsdagskvällen tog Sollentuna kommunfullmäktige beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Målet är att göra Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats, med en mix av aktörer som tillsammans driver utvecklingen i området framåt.

Oxstallet Stallbacken Edsvik

17 februari 2020

Under kvällens sammanträde i Sollentuna kommunfullmäktige togs beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Det är Sollentuna kommunfastigheter AB (SKAB) som får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidskontoret, utveckla Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats utifrån målbilden ”Edsvik – en grön lunga, ett kulturellt vardagsrum som skapar ett attraktivt Sollentuna för alla”.

Den långsiktiga planen för Edsvik innebär att renovera och investera i de byggnader som finns i området, samt att hitta en mix av offentliga och privata aktörer för att locka fler besökare till området. Målet är en mix av kommersiella, halvkommersiella och icke-kommersiella verksamheter som tillsammans driver utvecklingen av Edsvik framåt.

- Jag är glad över att en enig kommunstyrelse ställt sig bakom inriktningen för Edsviks utveckling. Vi har redan sett att nya målgrupper dras till Edsvik. Vi har en bred variation av attraktioner under våren som ytterligare kommer att skapa dynamik i området och stärka dess attraktionskraft till glädje för såväl invånare som besökare, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Långsiktiga underhållsplaner för utveckling av samtliga byggnader på området ska arbetas fram under första kvartalet 2020. Bland byggnaderna finns de som kan bli aktuella att använda inom en relativ snar framtid, medan andra kräver mer omfattande insatser.  

- För SKAB är detta ett uppdrag vi välkomnar med öppna armar. Samarbetet med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden är nu etablerat och resan mot att skapa ett kulturellt vardagsrum för Sollentunaborna och alla de många som besöker vår vackra kommun tar sin början. Vi ser framemot att säkerställa kvaliteten på fastigheterna och dess närområde och hitta de aktörer som tillsammans kan visa att de bästa dagarna för Edsvik fortfarande ligger framför, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i SKAB.