Lerinpackning för att bevara Monumentet

Lerinpackning för att bevara Monumentet i Edsvik

Som en del av arbetet med att bevara kulturarvet i Edsvik, ska minnesstenen Monumentet i Edsvik nu få en lerinpackning. Det är första steget i de underhållsåtgärder som nu inleds för att bevara minnesstenen. Minnesstenen kommer att vara lerinpackad i ca två veckor innan förgyllning av skrift kan genomföras.

2021-09-09

Minnessten uppförd av Malla Silfverstolpe

Monumentet i slutet av Monumentsallén i Edsvik är över 200 år gammalt, och är beläget i nordvästra hörnet av parken. Malla Silfverstolpe Montgomery (1782-1861) växte upp hos sin mormor och morfar i Edsberg, och hon stod sin mormor Magdalena von Mentzer mycket nära. När Mallas mormor gick bort, avled även hennes kusin och nära vän Thure Axel Rudbeck med bara några månaders mellanrum. Som ett sätt att bearbeta sin sorg gjorde Malla en skiss till en minnessten och hur platsen skulle utformas. Monumentet blev verklighet och restes i maj 1809.

Lerinpackning

För att bevara Monumentet påbörjas idag den behandling som ska pågå i två veckor. Stenkonservator Paterik Stocklassa har arbetat som stenkonservator sedan 1989. Han förklarar processen kortfattat:

- ”Först sprutar vi på ett tunt lager av etanol. Sedan använder vi bentonitlera som har en bra förmåga att hålla vatten. Den har konsistens som en tjockare majonnäs, och fäster bra på stenen. Det gör att smuts och lavar mjukas upp. Sedan packar vi in leran och stenen i gladpack och låter verka i ca två veckor. Sedan, så försiktigt som möjligt, tar vi bort leran och borstar bort lavan och smuts, och rengör stenen ordentligt. Leran går sedan att återanvända flera gånger. Nästa steg är att förgylla texten, på båda sidorna av stenen”.

Paterik Stocklassa är medlem av Nordiska Konservatorsförbundet Sverige och Stockholms hantverksförening, och en av Sveriges ca 10 professionella inom yrket.


Bild: Paterik Stocklassa och Drago Grujcic utför lerinpackning och inplastning.

Uppstartsmöte vid Monumentet idag

På uppstartsmötet för lerinpackningen, medverkade flera personer med olika intressen av händelsen. Thomas Ardenfors är ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB, som har ett uppdrag att bevara kulturfastigheterna i kommunen.

- ”Sollentunas kommunarkivarie, Annika Holmberg, lärde mig ett citat för många år sedan. ”Den ej forntid äger, är ej framtid värd…”. Dessa ord tänker jag ofta på och när vi uppmärksammades på hur illa den här minnesstenen farit är jag mycket glad för att våra duktiga medarbetare på kulturfastighetsavdelningen på SKAB tog tag i frågan. Vi har mycket att vara stolta över i Sollentuna. Inte minst vår historia. Det är viktigt att bevara den, på alla sätt, för framtida generationer. Jag ser framemot att välkomna mängder av besökare till att upptäcka/återupptäcka den här minnesstenen och hoppas vi får förmånen att omhänderta fler viktiga historiska objekt i vår fina kommun" berättar Thomas Ardenfors.

Benkt Kullgard är ordförande i valnämnden i Sollentuna kommun och närvarade vid dagens händelse, då han genomför guidade rundvandringar i Edsbergsparken. Även Olof Svanberg Kommunantikvarie, och Peter Holstad Slottsintendent, medverkade på uppstartsmötet. Susanna Arbro Kulturfastighetschef, Johannes Lindqvist Kundansvarig förvaltare, Kari Aarni Teknisk förvaltare Kulturfastigheter SKAB höll i mötet och är ansvariga för kulturfastigheterna i kommunen. 

Historik Monumentet

Monumentet i slutet av Monumentsallén är över 200 år gammalt. Malla Silfverstolpe Montgomery (1782-1861) växte upp hos sin mormor och morfar här på Edsberg. Morfar Thure Gustaf Rudbeck gick bort 1786 medan mormor Magdalena von Mentzer levde till 1809. Att förlora sin mormor tog Malla hårt. Dessutom hade en nära vän, kusinen Thure Axel avlidit 1808. Som ett sätt att bearbeta sin sorg gjorde Malla en skiss till en minnessten och hur platsen skulle utformas. Som man kan se blev utförandet lite annorlunda men i stort följde man skissen när man anlade vad som sedan dess kallas Monumentet i slutet av Monumentsallén. Texten lyder:

”Minne av Magdalena Mentzer född d. 26 oktober 1726 död d. 3 februari 1809 och dess sonson Thure Axel Rudbeck född d. 15 februari 1787 död d. 6 september 1808. Åren åtskilde, kärleken och döden förenade.” På baksidan står: ”Broderlig ömhet, rätthet, barnslig tacksamhet, evig saknad. M.S.M.”

Mormor Magdalena dog av hög ålder medan kusinen Thure Axel var löjtnant och på grund av kriget mot Danmark-Norge förlagd till Eda skans i Värmland. Där dog han, som så många andra soldater, av sjukdom. Monumentet restes i maj 1809.  

Källa: Olof Svanberg, Kommunantikvarie Sollentuna kommun