Lysrör!

Hur ska vi göra när vi inte kan köpa vanliga lysrör längre?

Under 2023 kommer kompaktlysrör och lysrör (T8 och T5) att fasas ut gradvis från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativ. Med utfasning menas att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas, det vill säga att sättas på marknaden. Däremot får man fortsätta att använda de lysrör som redan är i bruk och som finns i lager. 

Eftersom användningstiden för ett lysrör är lång räknas utfasningen att pågå i 5 år. Detta är räknat på att livslängden på ett rör är cirka 20 000 timmar och man har tänt röret cirka 10 timmar om dagen. Uppskattningsvis finns ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige.

 

Måste man byta armatur?

Nej, det går att använda befintliga lysrörsarmaturer för LED-lysrör.  Eftersom många olika typer av armaturer och ljuskällor är det svårt att säga exakt vilken LED-ljuskälla som ska ersätta lysröret, men här finns mer information och översättningstabeller att hitta

https://www.lampornu.se/blog/oversattningstabell-lagenergilampor-till-led

Vid osäkerhet kring om det går att sätta LED-lysrör i de lysrörsarmaturer som finns i era lokaler är ni som hyresgäst välkomna att höra av er till Edsvikens El för hjälp och rådgivning www.edsvikensel.se mail: service@edsvikensel.se          

 

Vad gör hyresvärden?

Vi har redan påbörjat arbetet med att byta belysningsarmaturer på flera håll, och arbetet kommer att fortgå de närmaste åren.  I samband med att vi byter ut lysrörsarmatur kommer vi även att spara funktionsdugliga lysrör för att kunna använda dessa på andra ställen fram till dess samtliga belysningsarmaturer i våra fastigheter har hunnit bytas ut.

Inför byte av belysningsarmaturer kontaktar vi respektive verksamhet för att planera in bytet.  Vi får många önskemål från framförallt skolor om att armaturbyten bör planeras in till sommarlov då ingen verksamhet pågår. 

För att hinna med så många byten som möjligt är vi väldigt tacksamma om vi i möjligaste mån kan planera in bytet under ordinarie verksamhetstid, där vi i stället kan vara flexibla med att genomföra byte i utrymmen som för tillfället är outnyttjade.