Nominerad till Årets Skol- och Förskolebyggnad

Tegelhagens skola och förskola i Sollentuna kan bli årets skola

Tegelhagens skola Nominerad till årets skol- och förskolebyggnad

Foto: Anders Bobert

Tegelhagens skola i Sollentuna har blivit nominerad till Årets skol- och förskolebyggnad 2020. I januari flyttade eleverna in skolan, som kommer att färdigställas under våren och i höst är det invigning.

Modern skola som stöttar utomhuspedagogik

Sollentuna kommun har fått en ny förskola och skola för modern pedagogik med en integrerad idrottshall. Här möter modern teknik utepedagogik. Gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in.

Helena Åhman, Rektor på Tegelhagens skola i Sollentuna berättar:

- ”Byggnaden har på ett mycket påtagligt sätt förstärkt vårt pedagogiska arbete. Vi arbetar med Utomhuspedagogik, och vår nya skola har verkligen tillfört ytterligare i vår pedagogik. Ute och inne flyter ihop, den inre & yttre lärmiljön blir till ett.”

I skolan finns rum med olika grad av avskildhet och variation i stämning, ljus, proportioner och material, vilket skapar en inkluderande skola, där alla hittar sin lärmiljö att utvecklas i. Utomhuspedagogik, platsanpassning och återbruk har varit ledord som genomsyrat arbetet och som stödjer skolans pedagogiska profil

- ”När vi flyttade in i vår nya skola märkte vi en stor skillnad. Vi har nu många flexibla ytor och platser, vilket gör att elever och lärare möts på ett helt nytt sätt. Det förstärker känslan av att det är ”vår skola”, att elever och personal tillsammans skapar den”. Elever och personal blir glada, där ute möter inne!” berättar Helena Åhman, Rektor på Tegelhagens skola.

Tegelhagens skola nominerad till årets skol- och förskolebyggnad

Illustration Tegelhagens skola, White arkitekter

Skolan började byggas 2017, och elever och skolpersonal har sedan höstterminen 2017 till vårterminen 2020 drivit verksamheten i tillfälliga ersättningslokaler, paviljonger i skolans närhet. Men i januari i år flyttade man in i sin nya skola.

– ”Vi är så stolta över våra nya fina skolor i Sollentuna. Vi har mycket höga ambitioner för våra elever och då krävs det att de har funktionell och bra arbetsmiljö både för eleverna och skolpersonalen”, säger Soley Aksöz Lithborn, ordförande i utbildningsnämnden i Sollentuna kommun.

Skola som stöttar elever och personal

Sollentuna satsar stort inom utbildning, och bygger tre nya grundskolor som kommer att vara klara under 2020. Men skolorna måste vara mer än bara en fastighet, de ska stötta elevernas utveckling och inlärning.

- ”SKAB har som uppgift att skapa förutsättningar för att bygga och drifta verksamhetslokaler av bästa klass för Sollentuna kommun. Vi lägger ner mycket tid på att ta fram byggnader som inte bara lever upp till de krav verksamheterna ställer, utan också ger det där ”lilla extra”, berättar Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Tegelhagens skola nominerad till årets skol- och förskolebyggnad 2020

Foto: Anders Bobert

- "När vi nu färdigställer vårt bygge av Tegelhagens skolan kommer denna nominering som ett kvitto på att vi lyckas väl. Jag är stolt över alla de medarbetare på SKAB som både med byggnation och utemiljö ger elever, personal och föräldrar en skola av bästa klass. Och glad över det fina samarbete vi haft och har med skolledningen och all personal under denna resa” berättar Thomas Ardenfors, Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB.

Skolpersonalen har varit involverade från början

Verksamheten har varit tätt involverad i hela processen från förstudie till bygg­handling. Metoden som White Arkitekter tagit fram, bygger på bred och tidig förankring av lösningar och beslut där kunskap om kommunens och verksamhetens drivkrafter och vision har utgjort en viktig grund. Arbetet resulterade i fyra utgångspunkter för Tegelhagens nya skola: Tegelhagens skola ska ha en tydlig identitet präglad av dess utomhuspedagogik, Sollentuna kommuns mål är att ha Sve­riges bästa skolor – den fysiska miljön ska bidra till detta, skolan ska vara yteffektiv för att bli eko­nomiskt hållbar och flexibel för att klara variationer i storlek på barnkullar samt mellan förskola och skola.

- ”Personalen var med från början i skapandet av den nya skolan. Det tror jag har bidragit till det stora engagemanget och känslan av tillhörighet” säger Johanna Hallgren, ansvarig arkitekt från White Arkitekter. 

Nomineringen Årets Skol- och Förskolebyggnad

I nomineringen kan man läsa: "Här möter modern teknik utepedagogik”,. ”Gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in". Och "Tegelhagens nya utomhusmiljö är inte bara rik på upplevelser som stödjer barns utveckling och inlärning, utan också en miljö som bidrar positivt till klimatet, både lokalt och globalt, idag och imorgon”.

Det är företaget Nohrcon som står bakom utmärkelsen Årets skol- och Förskolebyggnad. Man vill sätta fokus på och premiera de bästa skolbyggnaderna i landet, i nyproduktion eller renoverade. Nohrcon erbjuder kurser och konferenser inom bland annat bygg- och fastighetssektorn. Nu kan man rösta på vilken av de nominerade kandidaterna ska vinna. Vinnarna presenteras den 1 juni

Tegelhagens skola nominerad till årets skol- och förskolebyggnad 2020

Foto: Anders Bobert

FAKTA

Var: Sollentuna kommun
Typ: Grundskola F-9 för 630 elever, förskola för 100 förskolebarn, idrottshall
Byggform: Nybyggnation
Färdigställd: Byggnaden i januari 2020, Skolgården i maj 2020.
Areal: 8 900 m2
Byggnadskostnader: 250 miljoner

TEAMET BAKOM

Byggherre: Sollentuna kommunfastigheter AB
Arkitekt och landskapsarkitekt: White Arkitekter
Projektledare: Sollentuna kommunfastigheter AB och Knut Jönson Byggadministration AB
Generalentreprenör: Boetten


DOMARNA SÄGER

"Denna byggnad ligger på kanten mellan stad och natur vilket har blivit det övergripande temat för Tegelhagens skola. Man känner hur kontakten mellan utsidan och insidan flyter samman och hur de inre materialvalen präglas av skogens närvaro"

"Överallt finns det en informell vardagsinställning i de många olika zonerna som organiserar skolbyggnaden."

"Byggnadsplanen är organisk och samtidigt rationell."

RÖSTA HÄR

https://da.surveymonkey.com/r/aarets-skolbyggnad2020