Nu är Tegelhagens nya skola och idrottshall invigd!

Nu är Tegelhagens nya skola och idrottshall invigd!

27 augusti 2020


Idag invigdes nya Tegelhagens skola, förskola och idrottshall i södra Sollentuna med plats för 650 elever och 100 barn. Tegelhagens skola är den första av tre nya skolfastigheter som invigs under hösten 2020. Med moderna lokaler som är anpassade efter Sollentunas pedagogik och med fokus på digitalisering är detta ett steg på vägen mot Sveriges bästa skola.

Stämningen var på topp och det låg en känsla av förväntan i luften när nya Tegelhagens skola, förskola och idrottshall invigdes idag. De färggranna ballongerna böljade i vinden och skapade en festlig inramning mot den sandfärgade tegelbyggnaden. Samtliga barn och elever fick fira invigningen med glass. Under Corona-anpassade former hölls sedan en liten formell invigning med bandklippning utanför skolan. Skolans rektor Helena Åhman och förskolans rektor Johan Rosengren välkomnade ett begränsat antal politiker och tjänstemän. Fastigheterna invigdes av Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden, Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur och fritidsnämnden och Thomas Ardenfors (M), ordförande i Sollentuna Kommunfastigheter AB.

I Sollentuna satsar vi på skolorna och Tegelhagens skola är den första av tre nya skolfastigheter som invigs under hösten 2020. Genom dessa nya, moderna skolbyggnader tar Sollentuna ännu ett steg mot att erbjuda Sveriges bästa skola. De nya skolorna är anpassade efter Sollentunas pedagogik och stort fokus ligger på hållbarhet, tillgänglighet och de möjligheter som den digitala utvecklingen innebär i undervisningen.

Tegelhagens förskola och skola är kommunala verksamheter med drygt 100 medarbetare och drygt 750 barn och elever. Planeringen av Tegelhagens nya skolbyggnad började 2013, sedan två år tillbaka har byggnationen tagit plats och färdigställts. Skolan och förskolan har anor sedan 70-talet och har med sitt läge i södra Sollentuna med närhet till skog, äng och sjö. På Tegelhagen bedrivs verksamhet både inne och ute. Utomhuspedagogiken är ett naturligt inslag i undervisningen för både skolan och förskolan och ger barnen samt eleverna möjlighet att lära sig i olika lärmiljöer.

- Vi siktar högt när det gäller våra barn och elever i Sollentuna. Vi vill att de ska ha de bästa förutsättningar -  kunskaper och förmågor - att fatta rätt beslut om sina liv i dag och om sin framtid i morgon. Det ställer stora krav på de pedagoger och skolledare som ansvarar för deras undervisning, och det ställer också stora krav på de resurser som erbjuds, till exempel skollokalerna. Det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda så fina och bra lokaler till våra elever, säger Soley Aksöz Lithborn(M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden. 

Hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet

Tegelhagens skola är Grön Flagg-certifierad och har ett genomtänkt miljöarbete för att tillsammans med eleverna bidra till en hållbar framtid. Värdeorden hållbarhet, digitalisering och tillgänglighet genomsyrar hela verksamheten. Alla elever, oavsett behov och förutsättningar, ska kunna trivas och utvecklas i lokalerna. Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. När vi bygger nya skolor i Sollentuna  bygger vi för att möta framtidens digitalisering. Information och kommunikationsteknik  är en naturlig och integrerad del av Tegelhagens pedagogiska verksamhet.

Idrottshallen

Under hösten 2020 inviger Sollentuna kommun även två nya idrottshallar, Töjnahallen och Tegelhagshallen i samband med nya Tegelhagens skola och Töjnaskolan. De nya idrottshallarna har byggts på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, enligt kommunens funktionsprogram för idrottshallar.

- Med de nya hallarna fortsätter vi, i takt med befolkningstillväxten i Sollentuna kommun, se till att barn och ungdomar, men även vuxna och seniorer, har tillgång till goda fritidsmöjligheter. Vi skapar ännu bättre förutsättningar för föreningslivet, som engagerar många ideella ledare, att ge barn och ungdomar en aktiv fritid. Jag är också glad åt vårt goda samarbete med utbildningsnämnden så att vi stärker barn och ungdomars rörelsebehov också under skoltid, säger Magnus Ramstrand(KD), kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Byggprojekten

Skolorna byggs i ett samarbete mellan utbildningskontoret och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun.

-  SKAB:s uppgift är att bygga och förvalta samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun. Att vi under 2020 får förmånen att lämna över nycklarna till tre helt nybyggda skolor är unikt och något vi är stolta över. Det är vårt bidrag till utbildningsnämndens fantastiska arbete med att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor, säger Thomas Ardenfors(M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.