Nu har styrelsen tagit beslut om årsredovisningen

Årsredovisning 2022

Nu har styrelsen tagit beslut gällande årsredovisningen, den är godkänd och klar. Styrelsen, VD och revisor har skrivit under och styrelsen samt VD har beviljats ansvarsfrihet.VD Andreas Hellström "Åren framför oss kan bli prövande på många sätt och vis men genom det viktiga arbetet med att få ur så mycket drift, underhåll och investeringar som möjligt av varje krona står vi väl rustade för kommande år!"

Ordförande Thomas Ardenfors "SKAB är ett välskött bolag som under 2022 genomfört en rad olika insatser för att fortsatt leverera samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun. I särskilt blickfång märks naturligtvis den framgångsrika renoveringen av kommunhuset. Jag är stolt över hur bolagets utvecklats, där våra medarbetare tillsammans med styrelsen gjort viktiga insatser som blir till nytta för kommunen, både på kort och på lång sikt."