Ny konstgräsplan vid Tegelhagsvägen

Nyhet - 13 juni 2019

I veckan tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att anlägga en ny konstgräsplan öster om Tegelhagsvägen i södra Sollentuna. Utgångspunkten är att planen ska vara en 11-spelsplan och den beräknas vara klar 2019/2020.

Efterfrågan på ytterligare en konstgräsplan i södra Sollentuna har funnits under en längre tid och en förstudie har tagits fram av trafik- och fastighetskontoret och senare Sollentuna kommunfastigheter AB. Inom ramen för förstudien har ett antal olika platser prövats för att hitta en lämplig placering av planen.

I veckan tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att bygga en konstgräsplan öster om Tegelhagsvägen i södra Sollentuna, (del av fastigheten Helenelund 7:5).

- Jag är glad att vi nu kan se fram emot en ny plan i södra Sollentuna. Den har varit efterlängtad länge, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur-och fritidskontoret.

Konstgräsplanen kommer att vara en belyst 11-spelsplan med intilliggande parkering. Planen beräknas vara klar 2019/2020.