Ny parkeringsreglering i Edsvik

Ny parkeringsreglering i Edsvik

14 december 2021

Kommunstyrelsen fattade den 6 december 2021 ett beslut att anta nya parkeringsregler för Edsviksområdet, detta i syfte att tydliggöra hur och var man får parkera, samt minska onödigt slitage på grus- och grönytor. Beslutet har fattats i samråd mellan Sollentuna Kommun och Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Från och med 17 januari 2022 kommer parkeringsförbud införas i Edsviksområdet, och parkering hänvisas till markerade parkeringsplatser. För besökare till området finns möjlighet att nyttja 4 timmars gratis parkering vid infarten Landsnoravägen 42 samt vid stenmuren uppe vid Stallbacken. Vid stenmuren kommer även två parkeringsplatser för rörelsehindrade att finnas.

Vid infarterna Landsnoravägen 10 och Landsnoravägen 42 kommer det att finnas zon-tavlor som informerar besökare vad som gäller i området. Vid Edsbergs Slott kommer en parkeringsplats för rörelsehindrade finnas. All annan besöksparkering hänvisas till parkeringen vid infarten Landsnoravägen 42.