Ny parkeringsreglering i Edsvik

Ny parkeringsreglering i Edsvik

I syfte att tydliggöra hur och var man får parkera, samt minska onödigt slitage på grus- och grönytor har Sollentuna Kommun, i samråd med Sollentuna Kommunfastigheter AB, beslutat att införa parkeringsreglering i området Edsvik.

Från och med 1 juli 2021 kommer parkeringsförbud införas i Edsviksområdet, och parkering hänvisas till markerade parkeringsplatser. För besökare till området finns möjlighet att nyttja 4 timmars gratis parkering vid infarten Landsnoravägen 42 samt vid stenmuren uppe vid Stallbacken. Vid stenmuren kommer även två parkeringsplatser för rörelsehindrade att finnas.

Vid Edsbergs Slott kommer en parkeringsplats för rörelsehindrade finnas. All annan besöksparkering hänvisas till parkeringen vid infarten Landsnoravägen 42.