Nya möjligheter till idrott och aktivitet i höst

Från hösten 2020 kan Sollentuna kommun erbjuda nya möjligheter till idrott och aktivitet. Då står två nybyggda idrottshallar färdiga i anslutning till nya Tegelhagens skola och Töjnaskolan. På nya Gärdesskolan kommer det dessutom finnas ett rörelserum för lågstadieelever.

Sollentuna är en populär kommun för idrottsutövning och det är viktigt att kunna erbjuda möjlighet till fysisk aktivitet. I Sollentuna ska det vara lätt att kunna ha en aktiv fritid och skolornas idrottshallar är viktiga platser för idrottsutövning.

- Med de nya hallarna fortsätter vi, i takt med befolkningstillväxten i Sollentuna kommun, se till att barn- och ungdomar, men även vuxna och seniorer, har tillgång till goda fritidsmöjligheter. Samarbetet med utbildningsnämnden är mycket viktig för att se till helheten och stärka barn- och ungdomars rörelsebehov också under skoltid, säger Magnus Ramstrand, KD, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under hösten 2020 inviger vi två nya idrottshallar, Töjnahallen och Tegelhagshallen i samband med nya Tegelhagens skola och Töjnaskolan. De nya idrottshallarna har byggts på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden, enligt kommunens funktionsprogram för idrottshallar.

-Det är kul att se våra nya moderna hallar stå färdiga och att vi kan erbjuda  Sollentunaborna fler möjligheter till idrott och aktivitet. Det ska vara lätt att ha en aktiv fritid i Sollentuna och det känns bra att kommunen kan tillhandahålla modernt utrustade anläggningar som är efterfrågade av många, säger Eva Wiström, förvaltningschef på kultur- och fritidskontoret.

Kultur- och fritidskontoret kommer vara hyresgäst av hallarna som ägs av Sollentuna kommunfastigheter (SKAB).  Det innebär att kommunen ansvarar för driften och uthyrning till föreningarna av hallarna. Under dagtid används hallarna av skolorna, och på kvällstid av idrottsföreningarna. Sollentunagymnasterna och United Movement Cheerleading kommer att använda Tegelhagshallen, och Töjnan IBK och Tureberg basket kommer att använda Töjnahallen den kommande säsongen.

- Genom ett målmedvetet arbete under flera år, har Sollentuna kommun skapat förutsättningar för ett fantastiskt kultur- och fritidsliv. För oss i SKAB är det en stor glädje att få serva kommunen med samhällsfastigheter som bidrar till att Sollentuna blir Sveriges bästa kommun att leva, bo och arbeta i. De idrottshallar som nu invigs är mycket efterlängtade och kommer, enligt mitt förmenande, bidra till en fortsatt fin utveckling av kommunens kvaliteter. Vi ser framemot ett fortsatt mycket gott samarbete med kultur- och fritidsnämnden, säger Thomas Ardenfors(M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.

Även Gärdeskolans nya skollokaler står klara till hösten. Gärdeskolan kommer ha ett rörelserum för elever i lågstadiet.  Gärdesskolans elever kommer även kunna använda de närliggande Edsbergshallarna. 

I Sollentuna finns en regional stor friidrottshall, 10 stycken stora idrottshallar, varav 7 stycken är fullstora, sex utegym, två ishallar, en bandyplan, en fullstor fotbollshall samt en  gymnastikhall i Arena Satelliten.