Nya verksamheter på Edsvik

Två nya verksamheter flyttar in på Edsvik från 1 juni fram till årsskiftet. Under sommaren möts besökarna på Edsvik av en mix av mat, konst och hälsa.

22 maj 2020

Edsvik en tillgänglig och levande mötesplats

Edsvik

Sollentuna kommunfullmäktige tog i februari i år beslut om en långsiktig plan för Edsvik. Det är Sollentuna kommunfastigheter AB som får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidskontoret, utveckla Edsvik till en tillgängligare och mer levande mötesplats utifrån målbilden ”Edsvik – en grön lunga, ett vardagsrum som skapar ett attraktivt Sollentuna för alla”.

  • Vi har redan sett att nya målgrupper dras till Edsvik. Vi har haft en bred variation av attraktioner under våren som ytterligare kommer att skapa dynamik i området och stärka dess attraktionskraft till glädje för såväl invånare som besökare, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den långsiktiga planen för Edsvik innebär att renovera och investera i de byggnader som finns i området, samt att hitta en mix av offentliga och privata aktörer för att locka fler besökare till området. Målet är en mix av verksamheter som tillsammans driver utvecklingen av Edsvik framåt.

  • ”Det är mycket glädjande att se hur mängder av människor söker sig till Edsvik och med de tillkommande nya verksamheterna breddas besöksmöjligheterna ytterligare. Att vi både fyller på med tillfälliga verksamheter under sommarsäsongen och dessutom arbetar med den långsiktiga planen för området, är en kombination som bådar väldigt gott” säger Thomas Ardenfors (M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. 

Hälsa och konst från Sollentuna

De två nya verksamheterna som flyttar in är Studio P.E.P.P och Studio Feelgoodpainting. Studio P.E.P.P, flyttar nu in i Logen. Verksamheten finns redan i Silverdal i Sollentuna, och erbjuder träningsklasser som tex yoga, löpning, och personlig träning, där många av klasserna är utomhus. Även Studio Feelgoodpainting flyttar in i Logen på Edsvik och erbjuder förutom sin konst, en målar- och gruppaktivitet riktad till både företag och privatpersoner. Tidigare under våren har även Edsviks Gelateria flyttat in i Oxstallet.

  • ”Alla tre verksamheterna i Logen och Oxstallet, är entreprenörer från Sollentuna som brinner för Edsvik. Det känns mycket positivt att verksamheterna runt Stallbacken lyfter varandra, och tillsammans erbjuder en fin mix till besökarna” berättar Susanna Arbro, Avdelningschef Kulturfastigheter på Sollentuna kommunfastigheter AB.

Invigning fredag den 29 maj klockan 14:00

Det blir invigning på fredag den 29 maj kl. 14.00, med förhandsvisning av de nya verksamheterna. Invigningen sker i Logen, och förutom verksamheterna, medverkar även Eva Wiström, Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret, och Thomas Ardenfors, Styrelseordförande för Sollentuna kommunfastigheter AB, SKAB. Invigningen är öppen för allmänheten.

Hålla avstånd

På grund av coronaviruset, kommer det att vara av stor vikt att kunna bedriva verksamheterna på ett säkert sätt. Samtliga hyresgäster på Edsvik kommer att arbeta i enlighet med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, med fokus på att hålla avstånd, och kunna erbjuda delar av verksamheten utomhus.