Rekordökning i NKI-mätningen för SKAB

Rekordökning i Nöjd Kund Index-mätningen för SKAB

3 maj 2021

Sollentuna kommunfastigheter AB:s resultat i NKI-mätningen, Nöjd Kund Index, visar på en markant ökning. En ökning med 10 enheter, från 45 till 55 på två år.

- ”Det är en markant ökning. Det överträffar till och med våra målsättningar för perioden. Detta är den viktigaste målsättningen för vår verksamhet, att ha nöjda kunder. Detta ger oss ett fint kvitto på att vi är på rätt väg, och att vi kan höja våra målsättningar ytterligare framöver” säger Andreas Hellström, VD för Sollentuna kommunfastigheter AB.

Vartannat år genomförs NKI-undersökning för kommunala lokaler. Nöjd-Kund-Index är ett vedertaget index och många branscher och kommuner använder sig av det. Evimetrix är leverantören av NKI-undersökningen, på uppdrag av Sollentuna kommun och  SKAB. De genomför undersökningen också åt många andra kommuner i Sverige, vilket gör att man kan jämföra vårt resultat över tid, och även med andra kommuner och kommunala samhällsfastighetsbolag.

Årets resultat i den nya mätningen innebär nu att SKAB tangerar det genomsnittliga resultatet (totalindex) för alla deltagande kommuner och bolag. Nu ska nya målsättningar arbetas fram inom bolaget.

Målstyrd verksamhet som ger resultat

SKAB som ägs av Sollentuna kommun, har uppdraget att bygga och förvalta samhällsfastigheterna i Sollentuna, samt att förvalta och utveckla kulturfastigheterna. Bolaget har nu funnits i två år, och är 28 medarbetare totalt. SKAB har fyra övergripande målsättningar för bolaget, som arbetades fram i en affärsplan från 2020. Målsättningarna utgör grunden för bolaget och dess styrning. Den viktigaste målsättningen handlar precis om detta, nöjda kunder. De övriga berör stabil ekonomi, hållbar utveckling, och att vara en attraktiv arbetsgivare.

– ”Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med gemensamma prestationer i hela bolaget. Allas olika kompetenser har bidragit på olika sätt, och riktas mot ett gemensamt mål. Idag är vi oerhört stolta över detta resultat. Men i samma andetag, är vi ödmjuka. Vi har visat att vi är på rätt väg, och att våra kunder känner av det tydligt. Vi vill dock mycket mer, och nu ska vi fortsätta att arbeta hårt för att nå ännu högre resultat” förklarar Andreas Hellström.

Kulturfastigheter med i mätningen för första gången

Nytt för i år är att inte bara bolagets lokalhyresgäster i samhällsfastigheterna kan besvara NKI-undersökningen, utan även bolagets kulturfastighetshyresgäster. Och mätningen för kulturfastigheterna, som består av lokaler, bostads- och fritidshus, visar på ett högt NKI-resultat.

- ”En god dialog med hyresgästerna är avgörande för vår verksamhet, och vi är mycket stolta över det fina NKI-resultatet för kulturfastigheterna. 2020 har medfört en utmaning pga. den rådande pandemin, och våra hyresgäster har varit både förstående och flexibla under det rådande läget. Vi har lyckats att hitta kanaler och arbetssätt, som har möjliggjort en bra dialog i alla fall. Vi önskar nu att hyresgästmöten kan komma igång så fort det blir möjligt, det ser vi fram emot” berättar Andreas Hellström.

Verksamhetsplanering för kommande åren

Nu ska bolaget jobba igenom hela rapporten från Evimetrix. Genom att djupdyka i olika parametrar som kunderna har betygsatt, så som utemiljö, service och bemötande, felanmälan och inomhusmiljö, kan man göra tydliga planer för det fortsatta arbetet.

- ”NKI-resultatet är en guldgruva för oss, och ett viktigt underlag för våra handlingsplaner och verksamhetsplanering” förklarar Andres Hellström.