Saneringsprojekt på kommunalmark

12 januari 2023

Kommunen arbetar med områden som är eller misstänks vara förorenade på kommunens mark. Ett område räknas som förorenat när halterna av föroreningar är så höga att det finns risk för att människors hälsa om miljö kan påverkas negativt. Marksanering kan vara ett sätt att hantera problemet.

Det är nu aktuellt med provtagning av mark vid Norrvikens skola och Vittra Törnskogen:

  • Under vecka 3, 2023 tar Sollentuna kommun prover i marken kring Norrvikens skola och förskolan Vittra i Törnskogen och är en naturlig process inom ramen för det planarbete arbete som pågår på platsen. Detaljplanen tas fram för att säkerställa framtida skolverksamhet.
  • Vid Norrvikens skola har det tidigare funnits en verkstad och i Törnskogen har det enligt uppgifter tidigare funnits en kemtvätt. De tidigare byggnaderna är idag rivna.  
  • Nu undersöker kommunen så att det inte skett någon spridning av miljöförliga ämnen från de tidigare verksamheterna. Om något miljöförligt ämne skulle identifieras kommer det åtgärdas.

 

Läs mer på kommunens hemsida här