Se över säkerhetsrutinerna inför sommaren

Inför sommarledigheterna när byggnader står tomma eller inte används lika mycket som vanligt, är det viktigt att se över säkerhetsrutinerna. Här kommer några konkreta tips.

  • Säkerställ funktionen på brand- och inbrottslarm samt gå igenom larminstruktioner och uppdatera kontaktlistor (ni som hyresgäst ansvarar för inbrottslarmet).

  • Stäng av vattenkranar till utrustning (diskmaskiner, tvättmaskiner, vattenautomater etc.) som inte kommer användas under längre perioder.

  • Dra ut sladden till elektriska apparater som kaffebryggare, spisar datorer, bildskärmar och batteriladdare m.m. – förutom att minska risken för brand så skyddas även den elektriska utrustningen vid blixtnedslag.

  • Stäng och lås fönster och dörrar. Plocka undan och lås in stöldbegärliga saker samt minska insynen genom att dra för gardiner och dra ner persienner.

  • Håll rent runt alla byggnader och sträva efter att hålla fria avstånd från byggnader, lastkajer och skärmtak:

o Sopkärl och papperskorgar – minst 4 m

o Öppen container med brännbart material – minst 6 m

o Annan förvaring av brännbart material utomhus – minst 9 m

  • Stäng alla innerdörrar för att förhindra brand- och rökspridning vid en eventuell brand.

  • Plocka bort möbler eller dylikt som används för att klättra upp på tak.

Vi önskar alla våra kunder en riktigt fin - och säker - sommar!