SKAB:s arbete för att minska smittspridningen av Coronaviruset

Tillsammans minskar vi smittspridningen SKAB

April 2020 (uppdateras löpande)

Vi följer noga händelseutvecklingen av coronaviruset. Vi uppdaterar löpande hur coronaviruset påverkar vår verksamhet och vilka åtgärder som vidtas. Vi på SKAB gör allt för att bidra till att minska smittspridningen. 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholmsregionen att jobba hemma i den mån det går. Med anledning av rådande situation uppmanar Sollentuna kommun alla som kan jobba hemma att göra det. Detta gäller fram tills annat meddelas. Detta gäller alla bolag och förvaltningar i kommunkoncernen, d v s även SKAB. 

Sollentuna kommun samarbetar med Samverkan Stockholmsregionens samhällsaktörer och följer händelseutvecklingen löpande. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer vidtar de åtgärder som krävs.

Kontakt med SKAB

Vi undviker personliga möten just nu, för att medverka till att minska smittspridningen av Coronaviruset.  Detta innebär att alla möten som inte är akuta skjuts lite framåt i tiden.  Men om det är något som du vill ta upp som inte går att vänta med, kontaktar din kontaktperson på SKAB som vanligt via telefon eller mail. Vi uppmanar att använda t.ex. Skype eller andra digitala kanaler, istället för att träffas på ett fysiskt möte. 

Felanmälan sker som vanligt

Vid behov av felanmälan, så gäller vanliga rutinen. Inga förändringar. Du hittar information här. Caverion, vår Drift-entreprenör, arbetar på som vanligt och har full bemanning. Caverion har rutiner för det arbete de utför, utifrån risken för smittspridning. 

Äldreboenden - nya direktiv 1 april 2020

Med anledning av beslutet om besöksförbud på äldreboenden kommer vår driftentreprenör Caverion inte att utföra några arbeten i lokaler för äldreboenden, förutom akuta reparationer. Felanmälningar och arbeten som inte är akuta kommer med hänsyn till besöksförbudet inte att utföras i nuläget. Varje verksamhetschef får avgöra vilka felanmälningar som är prioriterade att få åtgärdade.

Riskbedömningar för SKAB:s verksamhet

SKAB har tillsatt en Krisledningsgrupp som sammanträder två gånger i veckan, som sammanställer de riskbedömningar och ev. konsekvenser som kan påverka verksamheten. 

Ta ansvar - och håll dig uppdaterad

Vi uppmanar alla att bidra till att minska smittspridningen av Coronaviruset på alla sätt som är möjligt. Var omtänksam. Tvätta händerna noga och ofta. Undvik sociala sammanhang. Håll dig uppdaterad för att kunna bidra på bästa sätt:

Var rädd om dig - och varandra! Tillsammans minskar vi smittspridningen.