Skulpturen ”När vi blundar” kommer tillbaka till Edsvik

Nyhet - 24 oktober 2019

Skulpturen ”När vi blundar” - av konstnären Tomas Lake kommer tillbaka till Stallbacken, Edsvik. Tomas Lakes skulptur blev mycket omtyckt av Sollentunaborna under de två åren den var uppställd på Stallbacken. Invigningen sker den 4 november 12.00.

När vi blundar

Skulpturen ”När vi blundar” blev mycket omtyckt av Sollentunaborna under de två åren den var uppställd på Stallbacken. Nu kommer den att permanent placeras på Edsvik. Konstverket kom till Stallbacken på Edsvik till Edsviks konsthalls höstsalong 2017. Skulpturen monterades ned i samband med Edsviks konsthalls konkurs i höstas. Konstverket har varit till försäljning under hela utställningsperioden. Nu har skulpturen köpts av kultur- och fritidsnämnden som en investering i kommunens konstsamling.

Skulpturen invigs av Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Thomas Ardenfors(M), ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB den 4 november kl 12.00

- Edsvik är något av Sollentuna kommuns kulturella vardagsrum. Därför kommer det vackra kvinnoansiktet som framträder i den fina skulpturen ”När vi blundar” att förhöja Stallbackens status. Många sollentunabor har saknat skulpturen sedan Edsviks konsthalls konkurs. Glad att vi i kultur- och fritidsnämnden har haft möjlighet att förvärva skulpturen säger Magnus Ramstrand  (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Tomas Lacke är ett namn som har figurerat i konstsammanhang sedan 90-talet. Med sin traditionella arbetarklassbakgrund är han en udda fågel i Sveriges konstvärld. De tidiga åren av Lackes skapande kretsade kring mörkare popkonst med tydliga influenser av gatukonst. Idag innefattar hans konstnärliga produktion abstrakt måleri, figurationer, installationer och avancerade skulpturer säger Mikael Altersten, konstnär, om Tomas Lackes konstnärskap.

-          Nu gör vi en helt nödvändig genomlysning av samtliga fastigheter på vackra Edsvik, med syftet att framöver kunna erbjuda fantastiska lokaler för spännande verksamheter. Att vi mitt i denna inventerings- och renoveringsprocess ändå kan visa tankeväckande konst i området, är mycket glädjande säger Thomas Ardenfors(M), ordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.

SKAB har uppdraget att förvalta fastigheterna åt Sollentuna Kommun. Det innebär t ex planerade investeringar och underhåll. Byggnaderna i Edsvik och runt Stallbacken kräver specialistutredningar, då de är av kulturellt värde. Hur omfattande arbetet kommer att bli kan Sollentuna Kommunfastigheter AB först redovisa när alla undersökningar är utförda.

Kommunen och konsten

Under hösten öppnar kommunen en temporär utställningsverksamhet på Edsvik. Det är kommunens egen konst som kommer att visas och utställningen kommer att bytas ut med jämna mellanrum utifrån olika teman. Utställningen är gratis och öppen för alla. Datum för invigningen kommer inom kort.