Sommarjobbare gjorde ett fint jobb

Sommarjobbare gjorde ett fint jobb

Under tre veckor i somras kunde vi ta in tre ungdomar från Sollentuna för att sommarjobba på SKAB. De deltog med energi och kraft i markarbetet runt om på samhällsfastigheterna i Sollentuna. Ibland i solsken, ibland i regnskurar. Det blev mycket uppskattat av både verksamheterna, medarbetare på SKAB och av ungdomarna själva.

Markarbete under sommarsäsongen

Under sommarjobbsperioden utförde de dagliga uppgifter för sommarsäsongen så som att rensa ogräs, beskärning av buskar, plantering av annueller. Ett exempel är de fina planeringarna som gjordes undanför Sollentunas simhall.  

Sommarjobbarna fick även delta i vissa anläggningsprojekt som vi utförde under sommaren 2020, som att färdigställa de nya gräsytorna på Häggviksskolan, och underhållsbevattning av träd som planterades föregående år runt om flera fastigheter. Dessutom fick de även vara med på en del av felavhjälpande underhåll. ”En fin period som tillförde mycket nytta för alla inblandade” berättar Niklas Eriksson, handledare för sommarjobbarna och Markförvaltare på SKAB.