Tre nya skolor invigs under 2020

Tre nya skolor invigs under 2020

1 juni 2020

Sollentuna kommun satsar på skolan och under 2020 kommer tre nya skolfastigheter att invigas i kommunen; Tegelhagens skola, Töjnaskolan och Gärdesskolan. Samtliga tre skolor kommer att stå färdiga och invigas under höstterminen 2020.

Sollentuna kommun gör stora satsningar på skola och förskola. Under 2020 kommer tre nya skolfastigheter att invigas i kommunen, Tegelhagens skola, Töjnaskolan och Gärdesskolan. Dessutom har Sollentuna kommun, under de senaste åren, öppnat ytterligare verksamheter inom förskola och skola i nya och inspirerande lokaler; Skälbyskolan i Häggvik och Bygatans förskola i centrala Tureberg. Skolornas förskolor och idrottshallar kommer att stå färdiga samtidigt med skolorna.

Under renoveringen och arbetet med de nya skolfastigheterna så har skolorna haft utbildning i temporära lokaler i olika delar av Sollentuna. 

Vi siktar högt

- Vi siktar högt när det gäller våra barn och elever i Sollentuna. Vi vill att de ska ha de bästa förutsättningar -  kunskaper och förmågor - att fatta rätt beslut om sina liv i dag och om sin framtid i morgon. Det ställer stora krav på de pedagoger och skolledare som ansvarar för deras undervisning, och det ställer också stora krav på de resurser som erbjuds, till exempel skollokalerna. Det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda så fina och bra lokaler till våra elever, säger Soley Aksöz Lithborn(M), ordförande i utbildningsnämnden. 

Samtliga nya lokaler är anpassade efter modern pedagogik och metodik. Digitalisering, hållbarhet och tillgänglighet är prioriterade områden i detta arbete. Det innebär exempelvis att hitta lösningar för att hur både pedagogik och lokaler ska vara tillgängliga för alla barn och elever samt att både lärare och elever ska erbjudas en effektiv och inspirerande arbetsmiljö.

- Det betyder också att alla elever, oavsett behov och förutsättningar, ska trivas och utvecklas, där är den fysiska platsen en viktigt pusselbit i detta arbete. Vi ska skapa förutsättningar för att eleverna känner sig trygga på sin skola och en lust att lära. Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö, säger Linda Ekstrand, förvaltningschef på utbildningskontoret.

Redo till hösten 2020

Tegelhagens skola och Gärdesskolan byggs för att rymma omkring 600 elever i två parallellklasser från förskoleklass upp till årskurs 9 samt förskoleverksamhet. Töjnaskolan får tre parallella klasser i förskoleklass upp till årskurs 9.

Först ut är Tegelhagens skola som invigs i augusti. Samtliga tre skolor kommer att stå färdiga och invigas under höstterminen 2020.

Byggprojekten

Skolorna byggs i ett samarbete mellan utbildningskontoret och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Sollentuna Kommunfastigheter (SKAB) förvaltar och utvecklar i dag bland annat cirka 50 skolor och förskolor, 25 gruppboenden och 25 idrottsanläggningar i Sollentuna kommun.

-  SKAB:s uppgift är att bygga och förvalta samhällsfastigheter av bästa klass till Sollentuna kommun. Att vi under 2020 får förmånen att lämna över nycklarna till tre helt nybyggda skolor är unikt och något vi är stolta över. Det är vårt bidrag till utbildningsnämndens fantastiska arbete med att Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor, säger Thomas Ardenfors(M), Styrelseordförande i Sollentuna kommunfastigheter AB.