Turebergshuset är invigt!

Den 9 januari öppnades huset upp igen för kommunens och bolagens anställda! Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes och SKAB:s ordförande Thomas Ardenfors klippte det symboliska bandet och det serverade frukost för de anställda. Kommunen sitter tillsammans med SKAB, AB SOLOM och Sollentunahem AB i de nya fina kontorslokalerna i Turebergshuset.